OFERTY PRACY W ZASIĘGU RĘKI


 

Portal ogłoszeń z pracą w Holandii
Portal ogłoszeń z pracą

 

 


Właściciel Portalu: Właściciel: Npulsar NIP 7542569131, Gawędy 70, 45-126 Opole

KontaktTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Usługodawca: Właściciel Programu

Użytkownik: Pracodawcy i Kandydaci

Pracodawca: Osoba rekrutująca pracowników i zarejestrowana na Portalu https://pracujemyw.nl

Kandydat: Osoba szukająca pracy na Portalu https://pracujemyw.nl

Portal: internetowy serwis informacyjny poszerzony o różne funkcje internetowe, znajdujący się pod adresem https://pracujemyw.nl.

Adres internetowy serwisu: https://pracujemyw.nl

Regulaminy: zasady, zakres i warunki przedstawione w tym regulaminie

Polityka prywatności: dokument umieszczany w tym Portalu w celu poinformowania Użytkowników, o tym jakie dane osobowe są zbierane i jak będą wykorzystane.

Cennik: dokument umieszczony w tym portalu w celu informacji o usługach płatnych.

1.       ZASADY KORZYSTANIA

Portal https://pracujemyw.nl. umożliwia kontaktowanie się kandydatów poszukujących pracy z Pracodawcami. Korzystanie z portalu jest darmowe i oznacza akceptację regulaminu. Założenie konta i przeglądanie ogłoszeń jak i aplikowanie na nie jest bezpłatne. Publikowanie ofert pracy jest odpłatne i opisane jest w punkcie 5. Założenie konta na portalu wiąże się z akceptacją polityki prywatności oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

2.       PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

Usługodawca działa zgodnie z obowiązującym prawem a w celu poprawnego świadczenia usług niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca ma prawo do zmiany i usunięcia ogłoszeń niespełniających wymogów opisanych w punkcie 5 oraz na modernizację tych ogłoszeń.

Usługodawca ma prawo do usunięcia kont Użytkowników bez ich powiadamiania w przypadku naruszenia regulaminu.

Usługodawca ma prawo promować swój portal w serwisach społecznościowych, w sieci internetowej i poza nią.

Usługodawca ma prawo czasowego zawieszenia działania Portalu pracujemyw.nl. informując o tym na portalach społecznościowych ze względu na czynności wynikające z modyfikacji, aktualizacji oprogramowania lub awarii technicznej. Usługodawca nie może odpowiadać za szkody powstałe w wyniku tej awarii bądź nieprzewidzianych okoliczności związanych siecią informatyczną lub siecią internetową oraz działaniem serwerów, na których znajduje się serwis.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialność za atrakcyjność, wiarygodność i aktualność informacji zamieszczonych na kontach Użytkowników i ogłoszeń przez nich dodanych.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ustalenia Kandydat - Pracodawca, może jedynie skontaktować zainteresowane strony za pośrednictwem portalu.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za formę oraz treść kontaktu pomiędzy Kandydat – Pracodawca.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.

3.       PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązuje się i potwierdza wiarygodność informacji zamieszczonych na własnym koncie oraz publikowanie ofert pracy w serwisie przez Usługodawcę i ponosi całkowitą odpowiedzialność za ich treść, aktualność, wyrażając jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz udostępnienie tych danych dla Użytkowników odwiedzających serwis

Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać hasła dostępu do swojego konta osobom trzecim oraz nie zamieszczać informacji sprzecznych z prawem, kolidujących z dobrym obyczajem lub naruszających dobra osobiste postronnych osób.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i wnoszenia poprawek do danych dotyczących swojego konta, a także do edycji i usunięcia dodanych przez siebie ofert pracy.

Użytkownik zobowiązuje się do dodawania ofert pracy zgodnych z postanowieniami w punkcie -5-.

Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia swojego konta i danych osobowych w dowolnym momencie wysyłając pisemne zgłoszenie na adres email- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.       ODSTĄPIENIE OD UMOWY, REKLAMACJE

Użytkownik ma prawo zgłaszanie reklamacji związanych z nadużyciem kompetencji przez innych Użytkowników. Informację taką należy również zamieścić na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy (tj. utworzenie konta, dodanie ogłoszeń) bez podania przyczyny informując Usługodawcę na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jeśli usługa została wykonana w pełni z akceptacją Użytkownika (gdy dokonano aktywacji emisji ogłoszenia) prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Użytkownik może również w ciągu 14 dni zgłosić przez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. reklamację dotyczącą niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Zgłoszenia dokonane po upływie 14 (od daty zakończenia emisji) nie będą akceptowane.

Reklamacja powinna zawierać:

- imię i nazwisko, nazwa Użytkownika, dane osoby reprezentującej lub upoważnionej doskładania reklamacji w imieniu Klienta

- adres e-mail przypisany do Użytkownika

- dane dla identyfikacji ogłoszenia Nr adres URL

- uzasadnienie składanej reklamacji oraz żądanie Użytkownika w sprawie ze składaną reklamacją.

Wszystkie reklamacje otrzymane na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych.

5.       ZASADY DODAWANIA OFERT ORAZ PŁATNOŚCI

Na portalu pracujemyw.nl, można zamieszczać ogłoszenia wyłącznie oferujące pracę oraz muszą być zgodne i być rzeczywiste.

Wszystkie ogłoszenia inne niż oferty pracy, zostaną niezwłocznie usunięte oraz wiąże się to z blokadą konta Użytkownika zamieszczającego takie ogłoszenia.

Usługodawca nie akceptuje ogłoszeń zawierających ofert pracy niezgodnych z prawem, związanych z pornografią, erotyką, wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, zawierających treści wulgarne, obrażające uczucia, naruszające prawo innych osób oraz ofert, do których Użytkownik nie posiada prawa.

Wszystkie ogłoszenia naruszające powyższą zasadę będą niezwłocznie usuwane.

Usługodawca umożliwia dodawanie ofert pracy przez pracodawcę odpłatnie. Aktualne cenny znajdują się w zakładce cennik i obowiązują od 10.02.2019r. Wartości w cenniku są podane brutto i wyrażone w walucie EUR.

Usługodawca umożliwia płatności za publikowanie ofert na kilka sposobów:

·         Tradycyjny przelew bankowy na wskazane konto – publikacja oferty nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty.

· 

      Usługodawca zastrzega prawo, iż w celu zaoferowania płatnych usług, polegamy na obsłudze płatności przez "Operatorów Płatności" i w takim przypadku nie odpowiadamy za problemy z płatnościami, które wynikły po ich stronie.

Podczas dokonywania opłat za Płatne Usługi wymagana jest akceptacja regulaminów operatorów płatności obsługującej płatność.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania transakcji płatności za Płatne Usługi w przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie, że transakcja nie jest uczciwa, narusza warunki, lub gdy wierzymy, iż poprzez takie działanie możemy zapobiec finansowej stracie.

Usługodawca wystawia Faktury za usługi płatne i wystawiane są wyłącznie na żądanie przesłane na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem ID płatności, usługi lub numeru i tytułu oferty.

6.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługodawca ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wchodzą one w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Portalu pracujemyw.nl.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Wszelkie niejasności co do powyższego regulaminu prosimy kierować na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.